OUR SERVICES

Nautical services and advice

Onder nautische dienstverlening verstaan wij o.a. daadwerkelijk met uw schip of object varen. Dit doen we op alle Nederlandse en Belgische binnenwateren met alle soorten schepen. Onze lijfspreuk is: hoe krapper hoe mooier.

We zijn houder van het Grootvaarbewijs, radarpatent en marifooncertificaat. Tegelijk adviseren we ook nautisch. Zowel overheden als Rijkswaterstaat en provincie, alsook de natte aannemerij kunnen van onze nautische kennis gebruik maken.

We hebben veel ervaring in de provincies Noord en Zuid-Holland, en op de vaarwegen Lek-Neder-Rijn, Twentekanaal en Gelderse IJssel.